โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ได้ให้บริการผู้ป่วยทั้ง 8 ตำบลของอำเภอบุณฑริก และอำเภอใกล้เคียง โรงพยาลบุณฑริก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526 ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในการช่วย บำบัดรักษาผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @