โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เข้าได้นอก รพ.สว่างวีระวงศ์ [Extranet]

ระบบประเมินความปลอดภัย HSCS 2563

ระบบ Patient Experience Program(PEP)

ระบบเอกสารประชุมกรรมการบริหาร

ระบบความเสี่ยง RM2020***#รออบรม

ระบบฐานข้อมูล Covid19 รพ.

ระบบเอกสารประชุมทีม FAR 2563

เข้าได้เฉพาะใน รพ.สว่างวีระวงศ์ เท่านั้น [Intranet]

ระบบรายงาน Hi Report

ระบบ Health For You (H4U)

ระบบคิวโรงพยาบาล Q4U

ระบบตรวจสอบ IPD

ระบบข้อมูลบุคลากร HRD

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @