โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับ F3  ขนาด 30 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

1.งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.

 • 2.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ

 • วันอังคาร คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • วันพุธ  คลินิกหญิงตั้งครรภ์และตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์
 • วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน คลินิกหอบหืด  สัปดาห์ที่ 3  คลินิกไทรอยด์  สัปดาห์ที่ 4 คลินิกถุงลมโป่งพอง และร่วมออกหน่วย ให้บริการที่ รพ.สต.
 • วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • วันศุกร์ คลินิกจิตเวช

 • 3.งานทันตกรรม

 • วันจันทร์ - พฤหัสบดี  เปิดให้บริการเวลา   08.00 น. - 16.00 น.
 • วันศุกร์   08.00 น. – 12.00 น.ช่วงบ่ายล้างทำความสะอาดเครื่องมือ  

 • 4.ขั้นตอนการรับบริการ

  บัตรใหม่

 • 1. กรอกประวัติใหม่
 • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
 • 3.  รับบัตรคิว

 • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
 • 5.  นั่งรอเรียกคิว
 • บัตรเก่า

 • 1. ยื่นบัตร รพ. สว่างวีระวงศ์ บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน
 • 2. รับบัตรประชาชน
 • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
 • 4. นั่งรอเรียกคิว

 • 5. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

  = ปากเบี้ยว ทันที

  = แขน ขา ไม่มีแรง ทันที

  = พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

  ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน    หรือโทร  1669

  ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 • 1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว  จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
 • 2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง  เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
 • 3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ
 •   ติดตามกิจกรรมดีๆ @