โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก นำทีมศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงามออกพื้นที่ และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง 3 อ 1 ฟ ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน บ้านโนนท่าช้าง เพื่อเตรียมชุมชนตามมาตรฐานหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติก

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก นำทีมศูนย์สุขภาพชุมชนโพนงามออกพื้นที่
และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง 3 อ 1 ฟ ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน บ้านโนนท่าช้าง เพื่อเตรียมชุมชนตามมาตรฐานหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

13 มิถุนายน 2023 โรงพยาบาลบุณฑริก


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @