โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกขอขอบพระคุณ นายประเสริฐ จตุรงคโชค แลับริษัทซื่อตรงแพ็คกิ้งและบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ โรงพยาบาลบุณฑริก

โรงพยาบาลบุณฑริกขอขอบพระคุณ นายประเสริฐ จตุรงคโชค แลับริษัทซื่อตรงแพ็คกิ้งและบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ โรงพยาบาลบุณฑริก

6 มิถุนายน 2023 โรงพยาบาลบุณฑริก


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @