โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริกและ นายโยธิน สุจินพลัม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก นำทีมเจ้าหน้าที่ คปสอ.บุณฑริก ออกนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมพรรัตน์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริกและ นายโยธิน สุจินพลัม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก นำทีมเจ้าหน้าที่ คปสอ.บุณฑริก ออกนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมพรรัตน์

29 พฤษภาคม 2023 โรงพยาบาลบุณฑริก


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @