โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นส.อลิษา สุพรรณ หัวหน้างาน NCD สสจ.อุบลราชธานี นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์นำ ธีม คปสอ. บุณฑริก

ดร.นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นส.อลิษา สุพรรณ หัวหน้างาน NCD สสจ.อุบลราชธานี นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์นำ ธีม คปสอ. บุณฑริก ดำเนินโครงการ คดกรองมะเร็งเต้านม

26 เมษายน 2023 โรงพยาบาลบุณฑริก


  ติดตามกิจกรรมดีๆ @