โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริก ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่่วยแพทย์แผนไทย เงินบำรุง (รายเดือน) ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารใช้ในการรายงานตัว ตามเอกสา

โรงพยาบาลบุณฑริก ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่่วยแพทย์แผนไทย เงินบำรุง (รายเดือน) ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารใช้ในการรายงานตัว ตามเอกสา

โรงพยาบาลบุณฑริก ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่่วยแพทย์แผนไทย เงินบำรุง (รายเดือน)
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เอกสารใช้ในการรายงานตัว ตามเอกสารที่แนบไว้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ.pdf ]

: 29 พฤศจิกายน 2023 : Admin 64

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @