โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) ผู้ที่มีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลบุณฑริก ในวันที่

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) ผู้ที่มีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลบุณฑริก ในวันที่

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ในตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

 

ผู้ที่มีรายชื่อ

 

ตามเอกสารที่แนบมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลบุณฑริก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 


หลักฐานในการรายงานตัว ตามเอกสารที่แนบไว้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1698998224571_0.pdf ]

: 3 พฤศจิกายน 2023 : Admin 78

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @