โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,350 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,000-1,500 บาท เงินเหมาจ่าย ฉ.11 2,700 บาท รับสมัคร ในวันและ เวลาราชการ วันที่ 25 กันยายน

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,350 บาท เงิน พ.ต.ส. 1,000-1,500 บาท เงินเหมาจ่าย ฉ.11 2,700 บาท รับสมัคร ในวันและ เวลาราชการ วันที่ 25 กันยายน

 

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง            12,350 บาท
เงิน พ.ต.ส.           1,000-1,500 บาท
เงินเหมาจ่าย ฉ.11   2,700 บาท

รับสมัคร ในวันและ เวลาราชการ 
วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่น   ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร_compressed.pdf ]

: 22 กันยายน 2023 : Admin 16

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @