โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรับรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา เข้าประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รายละเอียด ตามเอกสารที่ แนบ

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรับรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา เข้าประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รายละเอียด ตามเอกสารที่ แนบ

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรับรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา
เข้าประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

รายละเอียด ตามเอกสารที่ แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf ]

: 25 สิงหาคม 2023 : Admin 26

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @