โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง

โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง

โรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท/เดือน
เหมาจ่าย ฉ.11  1,200 บาท
ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุมครองผู้บริโภค 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท/เดือน
เหมาจ่าย ฉ.11  1,200 บาท

คุณสมบัติและเอกสาร ตามไฟล์เอกสารมี่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศโรงพยาบาลบุณฑริก รับสมัครบุคคลเพื่.pdf ]

: 7 สิงหาคม 2023 : Admin 34

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @