โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงพยาบาลบุณฑริกรับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายชื่อตามเอกสารที่ แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ.pdf ]

: 25 กรกฎาคม 2023 : Admin 46

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @