โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง

โรงพยาบาลบุณฑริกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นล.pdf ]

: 18 กรกฎาคม 2023 : Admin 31

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @