โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf ]

: 31 พฤษภาคม 2023 : Admin 44

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @