โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1685502872700.pdf ]

: 31 พฤษภาคม 2023 : Admin 25

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @