โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลบุณฑริก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลบุณฑริก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลบุณฑริก
คณะกรรมการจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เนื่องจากอยู๋ระหว่างดำเนินประกาศผลการเลือกสรรยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1685440162094.pdf ]

: 30 พฤษภาคม 2023 : Admin 35

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @