โรงพยาบาลบุณฑริกเชิญชวนร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

โรงพยาบาลบุณฑริกเชิญชวนร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตอำเภอบุณฑริกและอำเภอใกล้เคียง