กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1ทดสอบกิจกรรม2017-06-06
217 สค 622019-08-17
317 สค 62โรงพยาบาลบุณฑริก2019-08-17
418 สค 62โรงพยาบาลบุณฑริก2019-08-18
5โรงพยาบาลบุณฑริก รับตรวจประเมินจังหวัดรอบที่สอง เตรียมรับผู้ตรวจราชการโรงพยาบาลบุณฑริก2020-06-04
6วันที่ 10 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลบุณฑริกรับประเมินรอบที่ 3 เตรียมรับผู้ตรวจราชการโรงพยาบาลบุณฑริก2020-06-10
7วันที่ 18 มิ.ย. 63 คปสอ.บุณฑริกรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร เป็นประธานตรวจเยี่ยม เขตพื้นที่ อำเภอบุณฑริก และ รพ.สต.แมดอำเภอบุณฑริก2020-06-18
8โรงพยาบาลบุณฑริกเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิตโรงพยาบาลบุณฑริก2021-01-29
9โรงพยาบาลบุณฑริกเชิญชวนร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย(ไม่ได้ตั้ง)