Generic placeholder image

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายเดือน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายเดือน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

1.เภสัชกร                      1 อัตรา จ้าง 15,960 (ทดลองงาน 12,240)

2.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย     2 อัตรา จ้าง 7,590   (ทดลองงาน 6,409)

3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา จ้าง 7,590   (ทดลองงาน 6,409)

4.พนักงานบริการ             3 อัตรา จ้าง 7,590   (ทดลองงาน 6,409)
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบุณฑริก
ระหว่างวันที่ 2-16 สิงหาคม 2564
ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัครงาน 30-7-64 (1).pdf

: 2021-07-30 : Admin 1148