Generic placeholder image

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงพยาบาลบุณฑริกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
และข้อให้ผู้ผ่านการสอบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานมารายงานตัว

เพื่อปฏิบัติราชการ วันเวลา ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ_compressed.pdf

: 2021-05-28 : Admin 158